V lese - kde všechno začíná

Les jako místo pro odpočinek a hospodářský faktor

Šustění listí, zpěv ptáků, vůně pryskyřice, hub, země, hrubá kůra smrku, hladký povrch buku – les láká všechny lidské smysly. Mnoho studií prokázalo: Trávení času v lese působí pozitivně na pohodu a zdraví lidí. Lidé, kteří tráví hodně času v lese, jsou zdravější, méně často onemocní a žijí déle. Už pouze krátká procházka v lese odbourává stres, snižuje tepovou frekvenci a uvolňuje mysl.

Ve starověku a středověku byly lesy považovány za temné a tajemné. Žili zde bájní tvorové, divoká zvířata, ale také přátelští a nápomocní lesní duchové. Později v 18. a19. století byl les idealizován romantickými filosofy, básníky a malíři. 

A dnes? Tak jako dříve nabízí les životní prostor pro rozmanitou flóru a faunu a v horách tvoří ochranu před sesuvy půdy a lavinami. Je však také důležitým rekreačním prostorem pro člověka a významným hospodářským faktorem. Asi 300.000 lidí se v Rakousku živí lesnictvím a zpracováváním dřeva. Ročně generují přibližně 12 miliard Euro, což odpovídá 4 % hrubého domácího produktu (HDP). 70 % produkce je exportováno. Rakouský les leží pevně v soukromých rukách: 82 % plochy lesů je rozděleno mezi 145.000 soukromých vlastníků. Zbylých 18 % takzvaného „veřejného lesa“, patří rakouským spolkovým lesům, zemím a obcím. 

Rozloha rakouských lesů se zvyšujeTéměř polovina rakouských spolkových zemí – asi čtyři miliony hektarů – je pokryta lesem. V místních lesích je to zhruba 3,4 miliardy stromů: 400 na každého obyvatele. Podle rakouského inventáře lesů ÖWI federálního výzkumného střediska pro lesy, se ročně zvyšuje rozloha lesa o 4.300 ha: Dorůstá více dřeva, než je využíváno. V posledních letech dochází k jasnému trendu vysazování smíšených lesů, bohatých na tvrdé dřevo. Čistě smrkových porostů ubylo mezi lety 2000 a 2008 o 126.000 ha. Současně přibylo smíšených lesů s tvrdým dřevem o 38.000 ha.

Les přispívá k ochraně podnebí
Lesy jsou cenným úložištěm uhlíku, které významně přispívá ke snižování obsahu CO2 v atmosféře: Jen v rakouských lesích je vázáno asi 890 milionů tun uhlíku. To odpovídá přibližně 3,3 miliardám tun CO2 a tím zhruba 35-ti násobku skleníkových plynů, které jsou v Rakousku ročně vypuštěny. S nárůstem dřeva se tak tyto zásobárny uhlíku zvyšují. 

Dřevěné produkty jsou zásobárnou CO2
Pokud se strom využije na výrobu dřeva, zůstává v něm uhlík vázán po celou dobu životnosti výrobku: dřevěný produkt se tak stává trvalým úložištěm uhlíku. Uvolní se pouze tehdy, je-li dřevo spáleno nebo shnije. Uhlíkovým úložištěm jsou tak nejen lesy, ale i různé produkty vyrobené ze dřeva (domy, nábytek, podlahy atd.).

Kouzlo stromů
Navzdory všem racionálním pohledům na praktické využití lesnictví a dřeva, neztratil dodnes les a stromy své prapůvodní kouzlo. Podle keltského stromového kruhu, náleží každému člověku podle data jeho narození osobní strom života, s typickými charakterovými vlastnostmi. 21 druhů stromů – od javoru, stromu svobody, až k cypřiši, stromu věčnosti – mají dávat člověku přes symbolickou sílu a nesmrtelnost přírody po celý život oporu a udávat směr. 

PEFC: Dřevo z udržitelného lesnictví

TRAPA klade velký důraz na pečlivý a zodpovědný přístup k člověku a životnímu prostředí. Proto pochází dřevo pro produkty TRAPA z PEFC certifikovaného, evropského lesnictví. Také samotný podnik je certifikovaný. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) je celosvětová organizace, zajišťující udržitelné obhospodařování lesů. PEFC je založen na přísných kritériích evropských ministrů lesního hospodářství na ochranu lesů. Dodržování vysokých standardů je kontrolováno nezávislými certifikačními orgány. Dřevo a dřevěné produkty s PEFC – označením, jako naše TRAPA podlahy, pocházejí z ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelného lesnictví, nikoli z nejasných zdrojů.

Go to top