Header image
Header image
Header image
Header image
Header image
Header image
Header image
Loading...

Zvláštnosti na

TRAPA přírodních dřevěných produktech

Kvalita potřebuje čas

Předtím, než začneme dřevo zpracovávat, necháváme jej po dobu jednoho roku ležet na čerstvém vzduchu. Poté ho zvolna sušíme v sušících komorách. Následně dochází tepelným a tlakovým ošetřením ke zkaramelizování cukru ve dřevě (Xylosy). Teto náročný postup zajišťuje nejvyšší, po celá desetiletí přetrvávající kvalitu dřeva a činí podlahy TRAPA stabilní, bez jakéhokoli vnitřního pnutí a vhodné bez omezení do každého objektu.

 

Přírodní povrchy

Dřevo nezpracováváme pouze povrchově, jak je jinak obvyklé, ale uvnitř systému buněk a pórů. Pomocí šetrného povrchového zušlechtění louhy a přírodními oleji, zachováváme dobré a přirozené vlastnosti dřeva. Dřevo tak zůstává teplé a příjemné, umožňuje difúzi a je odolné vůči skluzu. Naše podlahy jsou chráněné před opotřebením a znečištěním. Lze je také doporučit alergikům.

 

Trvalé, regionální, s dlouhou životností

Veškeré TRAPA dřeviny pochází z trvale obhospodařovatelných lesů Střední Evropy, označených certifikátem PEFC. Všechny výrobky vyrábíme v rakouských dílnách TRAPA a garantujeme ekologické a trvalé přírodní podlahy s dlouhou životností.

100 % Vlastní výroba

Narozdíl od běžných fabrik na výrobu dřevěných podlah, nenakupujeme žádné meziprodukty ani díly, jako jsou horní, střední nebo spodní vrstvy. Všechny dřevěné komponenty na výrobu podlah stejně jako stěn a nábytku, jsou vyráběny ve vlastních rakouských TRAPA dílnách. To zajišťuje nejvyšší kvalitu a pracovní místa pro zdejší obyvatele, podporuje se tím rakouské lesnictví a je možné se tak vyhnout zbytečně dlouhému transportu. Díky optimálnímu souladu materiálu a produkce z jedné ruky, mohou vznikat dřevěné prvky bez vnitřního pnutí a podlahy, které jsou protiskluzové, hygienické, na světle stabilizované s přírodními povrchy, které se během let a užívání stávají stále krásnější.

Udržitelnost

Pro naše přírodní dřevěné podlahy zpracováváme certifikované PEFC dřevo z udržitelného lesnictví.

Ve společnosti TRAPA klademe velký důraz na pečivý a zodpovědný přístup k lidem i životnímu prostředí. Proto pochází dřevo pro produkty TRAPA z lesů, označených certifikátem PEFC. I náš samotný podnik je certifikovaný. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) je globální instituce, zajišťující udržitelné obhospodařování lesů. PEFC je založen na přísných kritériích evropských ministrů lesního hospodářství na ochranu lesů. Dodržování vysokých standardů je kontrolováno nezávislými certifikačními orgány.

Barvy

pochází z látek, které jsou ve dřevě přirozeně obsaženy

Pro naše přírodní dubové podlahy zpracováváme prvotřídní dub zimní z francouzského Alsaska. Pro odstranění vnitřního pnutí vysychá dřevo po nařezání v TRAPA po dobu jednoho roku na čerstvém vzduchu. Po vyschnutí se dub zimní, používaný také na výrobu vysoce kvalitních vinných sudů, nechá za pomoci tepla a vzduchu sušit v sušících komorách na 7 % vyrovnávací vlhkost.

Po odstranění vnitřního pnutí ošetřujeme dub zimní ve válcové peci teplem a tlakem 18 barů s vodní parou: Cukr obsažený ve dřevě (Xylosa) zkaramelizuje a vznikají tak naše teplé zemité tóny barev přírodní cestou, bez chemikálií.

Na světle stabilní přírodní povrchy

Spousta skla, spousta slunce

Největší „přirozený“ nepřítel dřevěných podlah je slunce. Přesněji: UV-světlo, které mění barvu u velmi světlých a velmi tmavých dřev. Moderní stavby disponují stále většími skleněnými plochami, které tím přináší více slunečního světla. Barvy, které jsou na světle stabilní se proto stávají velkým tématem.

Stejně jako barvy našich přírodních dřevěných podlah, vzniká také jejich světelná stabilita pomocí přírodních látek, obsažených ve dřevě. Pro dosažení dlouhotrvající světelné stability, jsou tmavé dubové podlahy nejprve podrobeny tepelnému a tlakovému ošetření. To způsobí zkaramelizování cukru, obsaženého ve dřevě. Poté prochází vodní lázní s pozměněným pH. Tím se ve dřevě spustí přirozená reakce, která chrání tmavé dubové dřevo před vyblednutím, i když je vystaveno dlouhodobému působení UV záření.  To však funguje pouze u dubu zimního z francouzského Alsaska. Jiné druhy dubu mají nepravidelné rozložení tříslovin ve dřevě, kvůli kterému by přirozená reakce, nezbytná pro stabilitu světla, probíhala nerovnoměrně.

Během celého pracovního procesu je každé prkno několikrát vyzvednuto a zkontrolováno: Jako vždy u TRAPA zde spolupracuje lidská práce a moderní technologie.

Přehled barev

Go to top