Impressum / Zveřejnění informací

Provozovatel / Subjekt odpovědný za obsah

TRAPA GmbH
Uferstraße 23
4801 Traunkirchen
Rakousko

Telefon: +43 (0) 7617 3227-0
info(xmsAt)trapa(xmsDot)at
www.trapa.at

Číslo zápisu společnosti v obchodním rejstříku: FN 606886f
Rejstříkový soud: Wels
Vedení společnosti: Kevin Garnitschnig, Claudia Hörndler
Společník: Hermann Hörndler
DIČ: ATU79612938

 

Fakturační adresa

TRAPA GmbH
Blintendorfer Straße 20
9300 St. Veit an der Glan
Rakousko

 

Fotografie

Gerd Kressl
studio(xmsAt)fotokressl(xmsDot)atwww.fotokressl.at

Technická realizace, grafika a podpora

dieBeiden Internetagentur GmbH
wir(xmsAt)diebeiden(xmsDot)at, www.diebeiden.at

Obsah webových stránek

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální pečlivostí. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb neseme v souladu s § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o službách elektronických informací a komunikací) odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek podle obecných právních předpisů. Podle § 8 až § 10 TMG však nemáme jako poskytovatel služeb povinnost dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení práv dozvíme. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento obsah třetích stran převzít žádnou odpovědnost. Za obsah stránek, na které se odkazuje, vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Stránky, na které se odkazuje, byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Protiprávní obsah nebyl v době odkazování rozpoznatelný. Trvalé sledování obsahu stránek, na které se odkazuje, však není bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání možné. Jakmile se dozvíme o porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorské právo a právo k ochranné známce

Obsahy a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají autorským právům. Reprodukce, úpravy, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsahy těchto stránek nebyly vytvořeny provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména jsou obsahy třetích stran označeny jako takové. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Jakmile se dozvíme o porušení právních předpisů, okamžitě takové obsahy odstraníme.

Vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, z níž bylo odkázáno na tyto stránky. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou, již nejsou nebo zcela nejsou v souladu se zákonem, zůstává obsah a platnost ostatních částí dokumentu touto skutečností nedotčena.

Informace o online řešení sporů

Spotřebitelé mají možnost podat stížnost na platformě EU pro řešení sporů online: https://ec.europa.eu/odr. Případné stížnosti můžete zasílat také na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Go to top